NL FR ENBereikbaarheid

Locatie van de groepspraktijk: Brusselsesteenweg 232, Wetteren. De praktijk is altijd bereikbaar op het gewone praktijknummer 09 369 98 98 van 07u30 tot 19.30 uur. Om de artsen toe te laten in de raadplegingen en huisbezoeken bezig te zijn met aanwezige patiënten, wordt de telefoon meestal opgenomen door de praktijkverpleegkundige of een administratieve hulp. Om één van de artsen zelf te spreken, belt u best op het telefoonhalfuurtje (13u15- 13u45) dat zij om beurten uitvoeren. Afspraken maken of verplaatsen doet u best online met deze website (eventueel met hulp van een jonger familielid of kennis). 

Wie

Wij zijn een groepspraktijk met vier voltijdse huisartsen. De artsen houden de medische dossiers gemeenschappelijk bij en kunnen elkaars werk dus opvolgen. U behoudt de vrije keuze van arts.

De vierde arts is een gediplomeerd arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde (HAIO: HuisArts In Opleiding) (momenteel vacant omdat de aangewezen kanidaat in extremis voor een andere specialiteit koos). De samenwerking gebeurt o.a. door dagelijks overleg in de praktijk (en enkele malen per maand met de universitaire diensten). 

Jolien De Vriese en Geoffrey Poelman zijn werkzaam als praktijk-verpleegkundigen. 

Wij werken steeds volgens de wettelijke tarieven. Ook in 2023 en 2024. De mutualiteit betaalt de raadplegingen en u betaalt enkel het remgeld (= overdag 1 tot 4 euro, naargelang uw statuut, voor een raadpleging. Het is 6 tot 10 euro bij technische prestaties zoals cardiograms of hechting door de arts. Het is een hoger bedrag bij mensen zonder GMD bij ons). Voor de vier artsen zijn de tarieven en terugbetaling hetzelfde.


Afspraken maken

Wanneer mogelijk, vraag uw huisbezoeken liefst aan voor 10 uur. De dag voordien mag ook, als u dit al weet van tevoren. 

Alle raadplegingen zijn na afspraak. Bij dringende gevallen of wanneer u geen afspraakmoment meer vindt, kan u altijd bellen. Afspraken maakt u best op http://www.medikwatrecht.be. Wanneer het niet dringend is (bijvoorbeeld om medicatie te vernieuwen) vermijdt u best maandagen en vrijdagen (dit zijn de drukste dagen : voor en na een weekend).

Wanneer u op de dag van uw keuze geen plaats meer ziet, kan u ook telefoneren; wij kunnen zelf nog afspraken bijplaatsen. Wij vragen bij voorkeur niet te bellen over de middag (12.00-13.00), tenzij bij dringende oproepen.

U kan ook een afspraak vragen (en ook diverse inlichtingen) via e-mail op info@mediKwatrecht.be en wanneer u dit per mail vraagt, doet u dit best minstens twee dagen voordien. Medische informatie uit uw dossier, of gissen naar verklaringen voor uw klachten, mogen wij nooit doen via mail.


Telefoonspreekuur: Voor uitslagen - of om een arts rechtstreeks te spreken- bel aub tussen 13u15 u en 13u45.

Voor een volledige bespreking van een uitslag (bijvoorbeeld wanneer u meer dan één cijfer opvraagt) komt u best naar de raadpleging; lange telefoons zijn onduidelijk en verstoren de consultaties van anderen. 


Woonzorgcentra en sociale voorzieningen

Wij bezoeken een tiental woonzorgcentra (WZC) in Wetteren en omgeving (Melle, Oosterzele, Laarne, Lemberge, Oordegem). Daar berusten ook summiere medische gegevens en een medicatiefiche bij de verpleging.

Dit geldt ook voor MFC Sint-Lodewijk en Home Diepenbroek, waar wij aangewezen huisarts resp.medische coordinator van zijn ( http://www.sintlodewijk.be/ ).


Vertegenwoordigers:

Vertegenwoordigers van farmaproducten zijn welkom tot tweemaal per jaar en na afspraak via Introlution.  Vertegenwoordigers medisch materiaal ontvangen wij beperkt, en enkel na telefonische afspraak.

Telefoon-enquêtes weigeren wij altijd.

Wanneer u registreert op de home site van Introlution, kiest u nadien voor de arts met wie u afspraken maakt (u start met het riziv nr van dr Deprost, maar kan dan ook de andere artsen kiezen).

Zie:  https://www.introlution.be/SignIn.aspx?culture=nl-BE  

Uiteraard moet een vertegenwoordiger zich niet inschrijven als patiënt op deze website. Gebruik het riziv nr van dr Deprost voor aanmelding bij alle dokters. Bij afspraken op vrijdag kan u Dr.Venneman en/of de HAIO zien zoals u terplaatse verkiest ( ook wanneer u enkel bij dr.Venneman ingeschreven bent).

Tijdens zware epidemieën kan de mogelijkheid tot afspraak tijdelijk geschrapt worden.

De preventieve onderzoeken die wij aanraden op bepaalde leeftijden:

- preventief stoelgangsonderzoek tegen darmkanker: vanaf 50 jaar.

- uitstrijkjes (vrouwen) vanaf 25 jaar; elke 2-3 jaar, liefst na afspraak. Het is beter tijdig een uitstrijkje te laten nemen bij de huisarts en samen deze regelmaat op te volgen. Borstonderzoek (vrouwen): vanaf 50 jaar of vanaf de start van een pil. Vroeger wanneer in de familie borstkanker voorkomt. 

- cholesterol, bloedtest: iedereen die zijn cholesterol nog niet kent (vanaf 25-30 jaar), 1x, indien behandeling vereist of toename van risico's op hart-en vaatziekten (bv groter lichaamsgewicht): tot 1x/jaar (vanaf een streefcijfer bekomen is, voordien zelfs nog vaker).

- bespreking van al uw risicofactoren, ' preventief  gesprek en onderzoek': jaarlijks aan te raden op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak.

 Vaccins

Iedereen heeft recht op een gratis vaccin tegen klem, difterie en kinkhoest (drie-in-één-spuit genaamd BOOSTRIX). Op raadpleging steeds in stock in koelruimte. Vraag het gerust aan.

Ook de baby- tot jongerenvaccins kan je gratis bij ons krijgen, reserveer echter vooraf je vaccin per leeftijd.
Andere aanbevolen vaccins lees je op onze informatieve website.

Heel wat reisvaccins kunnen bij ons gegeven worden. Wat u nodig hebt per land, vind je best op www.itg.be 

.Voor Covid vaccins: zie de rubriek "actueel Covid19". 

De wachtdiensten

Het nationaal nummer voor de huisartsen wachtdienst is 1733. Dit verbindt u door met de Wachtpost Scheldekracht       ( Wetteren-Wichelen-Laarne-Melle-Destelbergen- Merelbeke-Lochristi). De arts van wacht heeft uw identiteitskaart nodig (tenzij bij overmacht). De weekendwacht wordt voor heel de regio samen georganiseerd. Wanneer u in de week de arts van wacht belt, wordt u doorverbonden met wachtdiensten per gemeente.

1.Wachtdienst Weekend (vrijdag 19u - maandag 07u) en op feestdagen (vanaf de avond voordien te 19u tot de dag nadien om 08u).

Deze is bedoeld voor nieuwe en dringende gezondheidsproblemen na 19u of in het Weekend of op Feestdagen. U kan Huisartsen Kwatrecht meestal wel bereiken op zaterdag 07-11u en hebt de wachtdienst dan niet nodig.

Overdag kan u de "zittende" wacht raadplegen op de campus ASZ Wetteren.

U kan u ook begeven (vrijdag 19.00- maandag 7.00) naar de wachtposten  in Gent, dat nu één groot wachtgebied is met de regio Scheldekracht:

-  Huisartsenwachtpost op de campus AZ Sint-Lucas Gent, Groenebriel 1, Gent. Tel.1733

-  Huisartsenwachtpost op de campus UZ Gent : C. Heymanslaan 10, 9000 Gent. Tel.1733

Gewoonijk zijn de wachttijden in Wetteren, campus ASZ, korter dan in Gent. 

's Nachts is er enkel een rijdende wachtdienst, waar u een huisbezoek kan aan vragen.

In de drie genoemde wachtposten kan u niet terecht van maandag 07u tot vrijdag 19u. Gelieve in de week dus te telefoneren naar de weekwacht.

2. Weekwacht  24/24 

Voor alle gemeenten in de omgeving, geldt  het nationaal nummer over huisartsenwachtdiensten: 1733

Op dit nummer wordt u doorverbonden met de huisarts van wacht in uw gemeente. Wanneer die in uw gemeente niet meteen beschikbaar is, kan u voorstellen u zelf te begeven naar het kabinet van een arts in een andere gemeente, of naar een ziekenhuis, of 112 bellen voor een ambulance.

In Wetteren (9230) wordt de weekwacht georganiseerd samen met gemeenten  Wetteren en Wichelen (maandagochtend 08u tot vrijdagavond 19u) . Onze praktijk verricht jaarlijks ongeveer 30 wachten op 365 in het gebied Wetteren-Wichelen.


Apotheek van wacht :

De apotheker van wacht vindt u op  http://www.apotheek.be (tik uw postcode en straat in)

 of bel 0903 99 000

Tandarts van wacht

Bel 0903 399 69

Zelfmoordlijn 

Nationaal nummer 1813 (24/24u)

Nationaal antigifcentrum

070 245 245 (gratis bellen, 24/7)

Talen

Wegens de nabijheid van twee industrieparken waar veel buitenlanders werken en dichtbij wonen (vooral Oost-Europeanen) besteden wij zorg aan contacten met anderstaligen.

Documenten (bijvoorbeeld labo-uitslagen en attesten van ziekte, gebruikte medicatie en allergie) kunnen afgeleverd worden in het Frans of het Engels of (voor reizigers) meertalig wanneer dit gevraagd wordt alvorens ze aangemaakt worden.