NL FR EN

De praktijk van Huisartsen Kwatrecht met dr. Deprost & dr. Venneman bestaat sinds 1983. Lokatie van de praktijk: Brusselsesteenweg 232, Wetteren

Wie

Vanaf 1/9/2017 werkt Dr. Karen Dhont als derde arts in de praktijk.

De artsen zijn altijd bereikbaar op het gewone praktijknummer 09 369 98 98. Ook buiten  de raadplegingen wordt u doorverbonden met een van de artsen (via dit zelfde telefoonnummer).

Tijdens een deel van de raadplegingen werken wij gelijktijdig in twee kabinetten met gemeenschappelijke hoofdingang en wachtzaal. De drie artsen houden de medische dossiers gemeenschappelijk bij en kunnen elkaars werk dus opvolgen. U behoudt  de vrije keuze van arts.

Al de  artsen werken voltijds als huisarts en buiten de raadplegingen in het kabinet zijn zij meestal op huisbezoek. Dr Deprost en Dr Venneman zijn erkende bijgeschoolde geaccrediteerde huisartsen. Dr. Dhont is een gediplomeerd arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde (HAIO: HuisArts In Opleiding). Dit gebeurt o.a. door dagelijks overleg in de praktijk (en enkele malen per maand met de universitaire diensten)

Afspraken maken en tarieven

Afspraken maakt u best op www.DoktersKwatrecht.be . U kan ook een afspraak vragen via e-mail op eb.tsorped@ofni  en wanneer u dit per mail vraagt doet u dit best minstens twee dagen voordien. Wij vragen bij voorkeur niet te bellen tijdens de spreekuren, tenzij bij dringende oproepen.

Wij werken steeds volgens de wettelijke tarieven. Als dat voor u nodig is, kan de mutualiteit de raadplegingen betalen en betaalt u enkel het remgeld (= overdag 1 tot 6 euro, naargelang uw statuut). Na 18 uur is er een toeslag van 3 euro, volledig terugbetaald. Op zaterdag is er een toeslag van 10 euro, volledig terugbetaald.

Voor de drie artsen zijn de tarieven en terugbetaling hetzelfde.

Wanneer mogelijk, vraag uw huisbezoeken liefst aan voor 10 uur. De dag voordien mag ook, als u dit al weet van tevoren.

Telefoonspreekuur

 Voor uitslagen belt u best tussen 13.15 u en 13.45 u.

Voor een volledige bespreking van een uitslag (bijvoorbeeld wanneer u meer dan één cijfer opvraagt) komt u best naar de raadpleging; lange telefoons zijn onduidelijk en verstoren de consultaties van anderen.

Uw medische gegevens

De medische uitslagen worden verwerkt in medische software (Care Connect) jaarlijks gehomologeerd door het ministerie van Volksgezondheid. In principe mag geen uitslag over gewone mail verstuurd worden (tussen specialist en huisarts gaat dit via beveiligde, geëncrypteerde communicatie die versleuteld is en enkel door medische software en de juiste codes kan ontcijferd worden); wanneer u  een uitslag op papier wenst komt u best even langs. Wij werken mee met e-health . Wij maken de noodzakelijke medische gegevens over aan ziekenhuizen, spoeddiensten en dokters van wacht via het e-health netwerk. Meer informatie op https://www.ehealth.fgov.be/sites/default/files/assets/patientconsent/index.html .

Kernbegrip is dat uw huisarts en ook de behandelende specialist een speciale relatie met u hebben: een therapeutische relatie. Daardoor zijn zij gemachtigd medische gegevens over u te delen en in te zien, in het belang van uw goede zorgen.

U kan uw dossier in e-health inzien, zodat u weet wie met u een therapeutische relatie heeft, en u kan dat zonodig aanpassen. Zie uw mutualiteit of zie https://www.ehealth.fgov.be/idp/Authn/Profile

Papieren dossier:

Onze chronische patiënten krijgen na afspraak meestal een geschreven thuisdossier, zodat de arts van wacht kan rekening houden met de voorgeschiedenis.  U kan dit ook zelf aanvragen.

Instellingen

Wij bezoeken een tiental woonzorgcentra in Wetteren en omgeving (Melle, Oosterzele, Laarne, Lemberge, Oordegem).  Daar berusten ook summiere medische gegevens en een medicatiefiche bij de verpleging.

Dit geldt ook voor MFC Sint-Lodewijk en Home Diepenbroek, waar wij aangewezen huisarts resp.medische coordinator van zijn ( http://www.sintlodewijk.be/ )

Identiteitskaarten en voorschriften en therapieschema

Een recent ingelezen identiteitskaart  is vereist om een voorschrift te maken.

Voorschriften klaarleggen op verzoek aan telefoon of op mail is niet mogelijk; een voorschrift vereist een consultatie. Enkel correcties zijn mogelijk na een recent bezoek (< 1 week).

Bereid uw vraag naar voorschriften voor , voor u op raadpleging komt, dat is de beste oplossing voor de twee kanten.

Sinds kort wordt uw 'medicatieschema' aangepast en beveiligd online gezet bij elk nieuw voorschrift. Houd ons zonodig op de hoogte (bij voorkeur op raadpleging) van voorschriften die u elders verkregen hebt. 

Vertegenwoordigers:

Vertegenwoordigers van farmaproducten zijn welkom tot driemaal per jaar en na afspraak via Introlution. Vertegenwoordigers medisch materiaal ontvangen wij beperkt, en enkel na telefonische afspraak. Telefoon-enquetes weigeren wij altijd.

Wanneer u registreert op de home site van Introlution, kiest u nadien voor de arts met wie u afspraken maakt (u start met het riziv nr van dr Deprost, maar kan dan ook de andere artsen kiezen).

Zie:  https://www.introlution.be/SignIn.aspx?culture=nl-BE  

Uiteraard moet een vertegenwoordiger zich niet inschrijven als patiënt op deze website.

Deontologie

Uiteraard bewaren wij het medisch geheim: wat u ons toevertrouwt, brengen wij aan NIEMAND verder over, tenzij aan andere artsen, indien noodzakelijk voor uw behandeling of in de gevallen bij wet verplicht (werkzaamheden in opdracht van politie e.d.).

Artsen mogen van de Orde van Artsen geen Facebook-vrienden worden met hun patiënten.

Medische uitslagen mogen in principe niet over gewone mail verzonden worden, en zeker hun uitleg niet. Er is teveel gevaar voor vermenigvuldiging van medische informatie. Heel technische zaken, zoals labo-uitslagen, worden uitzonderlijk op verzoek van de patiënt via gewone mail verstuurd.

De preventieve onderzoeken die wij aanraden op bepaalde leeftijden:

-preventief stoelgangsonderzoek tegen darmkanker: vanaf 50 jaar.

-uitstrijkjes (vrouwen) vanaf 25 jaar; elke 2-3 jaar, liefst na afspraak

-cholesterol, bloedtest: iedereen die zijn cholesterol nog niet kent (vanaf 25-30 jaar), 1x, indien behandeling vereist of toename van risico's op hart-en vaatziekten (bv groter lichaamsgewicht): tot 1x/jaar (vanaf een streefcijfer bekomen is, voordien zelfs nog vaker).

-bespreking van al uw risicofactoren, ' preventief  gesprek en onderzoek': jaarlijks aan te raden op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak.

 Vaccins

Iedereen heeft recht op een gratis vaccin tegen klem, difterie en kinkhoest (drie-in-één-spuit genaamd BOOSTRIX). Op raadpleging steeds in stock in koelruimte. Vraag het gerust aan.

Ook de baby- tot jongerenvaccins kan je gratis bij ons krijgen, reserveer echter vooraf je vaccin per leeftijd.
Andere aanbevolen vaccins lees je op onze informatieve website.

Informatieve website

Wij posten heel wat folders en info op http://www.nl.docvadis.be/kwatrecht/ 

Wachtdienst

Wij werken samen met de wachtdienst Wetteren-Wichelen, met als nummer:

09 366 09 66 (24u op 24 , 7 dagen op 7).  Op dit nummer wordt u doorverbonden met de huisarts van wacht, elke 24u iemand anders van deze 2 gemeenten. Onze praktijk verricht jaarlijks ongeveer 36 wachten op 365 in dit gebied.

Voor andere gemeenten in de omgeving, geven we hierbij het nummer van de huisarts met wachtdienst:

  • Melle en Destelbergen 09 236 50 00,
  • Oosterzele 09 298 14 18
  • Lede 053 80 91 91
  • Laarne 09 365 09 01
  • Merelbeke 09 231 33 11

Nationaal informatienummer over huisartsenwachtdiensten: 1733

Apotheker van wacht: zie http://www.apotheek.be   (tik uw postcode en straat in)

 of bel 0903 99 000

Talen

Erkende huisartsenpraktijk. Voertaal NL    /     Consultations M.G.; on parle français /    G.M. English spoken / M.G. Hablamos Espanol (Dr Deprost) / M.G. si parla Italiano (Dr.Venneman, Dr Strybol) /  Praktisyen. Onlar Turkce konus (Dr.Dhont).