NL FR EN

De praktijk van Huisartsen Kwatrecht met dr. Deprost & dr. Venneman bestaat sinds 1983. Lokatie van de praktijk: Brusselsesteenweg 232, Wetteren


Wie

Dr. Luc Deprost en Dr.Myriam Venneman werken hier al decennia voltijds als erkende, bijgeschoolde geaccrediteerde huisartsen.

Vanaf 1/10/2019 werkt Mw. Dr. Tali Rahoens als derde arts in de praktijk. Op 31/03/2021 verlaat zij volgens planning de praktijk en gaat werken in het ziekenhuis van Ronse. Haar patiënten kunnen verder opgevolgd worden in de praktijk. Op 1/4/2021 start bij ons dr.Jens Haegeman (tot dan spoedarts h.a.i.o. in ASZ Aalst).

De artsen zijn altijd bereikbaar op het gewone praktijknummer 09 369 98 98. Ook buiten  de raadplegingen wordt u doorverbonden met een van de artsen (via dit zelfde telefoonnummer).

Tijdens een deel van de raadplegingen werken wij gelijktijdig in twee kabinetten met gemeenschappelijke hoofdingang en wachtzaal. De drie artsen houden de medische dossiers gemeenschappelijk bij en kunnen elkaars werk dus opvolgen. U behoudt  de vrije keuze van arts.

Al de  artsen werken voltijds als huisarts en buiten de raadplegingen in het kabinet zijn zij meestal op huisbezoek.  Dr. Rahoens is een gediplomed arts die zich verder specialiseert in de huisartsgeneeskunde (HAIO: HuisArts In Opleiding). Dit gebeurt o.a. door dagelijkers overleg in de praktijk (en enkele malen per maand met de universitaire diensten)


Afspraken maken en tarieven

VANAF 1 APRIL 2021 WORDEN ALLE RAADPLEGINGEN GEHOUDEN NA AFSPRAAK

Afspraken maakt u best op www.DoktersKwatrecht.be. Wanneer het niet dringend is (bijvoorbeeld om medicatie te vernieuwen) mijdt u best maandagen en vrijdagen (dit zijn de drukste dagen : voor en na een weekend).

Wanneer u op de dag van uw keuze geen plaats meer ziet, kan u ook telefoneren; wij kunnen zelf nog afspraken bijplaatsen. Wij vragen bij voorkeur niet te bellen tijdens de spreekuren, tenzij bij dringende oproepen.

U kan ook een afspraak vragen via e-mail op eb.tsorped@ofni  en wanneer u dit per mail vraagt doet u dit best minstens twee dagen voordien.

Wij werken steeds volgens de wettelijke tarieven. Als dat voor u nodig is, kan de mutualiteit de raadplegingen betalen en betaalt u enkel het remgeld (= overdag 1 tot 6 euro, naargelang uw statuut). Na 18 uur is er een toeslag van 3 euro, volledig terugbetaald. Op zaterdag is er een toeslag van 10 euro, volledig terugbetaald.

Voor de drie artsen zijn de tarieven en terugbetaling hetzelfde. Sinds 2019 vragen wij u enkel uw remgeld te betalen ( op raadpleging 1 tot 4 euro naargelang uw statuut ( 6 of 7 bij technische prestaties of zonder GMD bij ons).

Wanneer mogelijk, vraag uw huisbezoeken liefst aan voor 10 uur. De dag voordien mag ook, als u dit al weet van tevoren.

Er zijn nog vrije raadplegingen (zonder afspraak) op maandag en vrijdag 9-10 en dinsdag en donderdag 8.30-9.30, met beperking van het aantal mensen dat binnen mag wachten (info aan de deur). Op 1 april worden deze vrije spreekuren verminderd en gaat een nieuwe regeling in.


Telefoonspreekuur

 Voor uitslagen belt u best tussen 13.15 u en 13.45 u.

Voor een volledige bespreking van een uitslag (bijvoorbeeld wanneer u meer dan één cijfer opvraagt) komt u best naar de raadpleging; lange telefoons zijn onduidelijk en verstoren de consultaties van anderen.


Medische en sociale Instellingen

Wij bezoeken een tiental woonzorgcentra in Wetteren en omgeving (Melle, Oosterzele, Laarne, Lemberge, Oordegem).  Daar berusten ook summiere medische gegevens en een medicatiefiche bij de verpleging.

Dit geldt ook voor MFC Sint-Lodewijk en Home Diepenbroek, waar wij aangewezen huisarts resp.medische coordinator van zijn ( http://www.sintlodewijk.be/ ).


Vertegenwoordigers:

Vertegenwoordigers van farmaproducten zijn welkom tot driemaal per jaar en na afspraak via Introlution.  Vertegenwoordigers medisch materiaal ontvangen wij beperkt, en enkel na telefonische afspraak.

Telefoon-enquetes weigeren wij altijd.

Wanneer u registreert op de home site van Introlution, kiest u nadien voor de arts met wie u afspraken maakt (u start met het riziv nr van dr Deprost, maar kan dan ook de andere artsen kiezen).

Zie:  https://www.introlution.be/SignIn.aspx?culture=nl-BE  

Uiteraard moet een vertegenwoordiger zich niet inschrijven als patiënt op deze website. Gebruik het riziv nr van dr Deprost voor aanmedling bij alle dokters. Bij afspraken op vrijdag kan u Dr.Venneman en/of de HAIO zien zoals u terplaatse verkiest ( ook wanneer u enkel bij dr.Venneman ingeschreven bent).

Tijdens zware epidemieën kan de mogelijkheid tot afspraak tijdelijk geschrapt worden.


Medische plichtenleer (deontologie)

Uiteraard bewaren wij het medisch geheim: wat u ons toevertrouwt, brengen wij aan NIEMAND verder over, tenzij aan andere artsen, indien noodzakelijk voor uw behandeling of in de gevallen bij wet verplicht (werkzaamheden in opdracht van politie e.d.).

Artsen mogen van de Orde van Artsen geen Facebook-vrienden worden met hun patiënten.

Medische uitslagen mogen in principe niet over gewone mail verzonden worden, en zeker hun uitleg niet. Er is teveel gevaar voor vermenigvuldiging van medische informatie.


De preventieve onderzoeken die wij aanraden op bepaalde leeftijden:

- preventief stoelgangsonderzoek tegen darmkanker: vanaf 50 jaar.

- uitstrijkjes (vrouwen) vanaf 25 jaar; elke 2-3 jaar, liefst na afspraak. Het is beter tijdig een uitstrijkje te laten nemen bij de huisarts en samen deze regelmaat op te volgen. Borstonderzoek (vrouwen): vanaf 50 jaar of vanaf de start van een pil. Vroeger wanneer in de familie borstkanker voorkomt. 

- cholesterol, bloedtest: iedereen die zijn cholesterol nog niet kent (vanaf 25-30 jaar), 1x, indien behandeling vereist of toename van risico's op hart-en vaatziekten (bv groter lichaamsgewicht): tot 1x/jaar (vanaf een streefcijfer bekomen is, voordien zelfs nog vaker).

- bespreking van al uw risicofactoren, ' preventief  gesprek en onderzoek': jaarlijks aan te raden op een speciaal daarvoor gemaakte afspraak.


 Vaccins

Iedereen heeft recht op een gratis vaccin tegen klem, difterie en kinkhoest (drie-in-één-spuit genaamd BOOSTRIX). Op raadpleging steeds in stock in koelruimte. Vraag het gerust aan.

Ook de baby- tot jongerenvaccins kan je gratis bij ons krijgen, reserveer echter vooraf je vaccin per leeftijd.
Andere aanbevolen vaccins lees je op onze informatieve website.

Heel wat reisvaccins kunnen bij ons gegeven worden. Wat u nodig hebt per land, vind je best op www.itg.be 

.Voor Covid vaccins: zie de rubriek "actueel Covid19". 

De wachtdiensten

Het nationaal nummer voor de huisartsen wachtdienst is 1733. Dit verbindt u door met de Wachtpost Scheldekracht.( Wetteren-Wichelen-Laarne-Melle-Destelbergen- Merelbeke-Lochristi). De arts van wacht heeft uw identiteitskaart nodig (tenzij bij overmacht). De weekendwacht wordt voor heel de regio samen georganiseerd. Wanneer u in de week de arts van wacht belt, wordt u doorverbonden met wachtdiensten per gemeente.


Wachtdienst Weekend (vrijdag 19u - maandag 07u) en op feestdagen (vanaf de avond voordien te 19u tot de dag nadien om 08u).

Deze is bedoeld voor nieuwe en dringende gezondheidsproblemen na 19u of in het Weekend of op Feestdagen. U kan Huisartsen Kwatrecht meestal wel bereiken op zaterdag 07-11u en hebt de wachtdienst dan niet nodig.

Overdag kan u de "zittende" wacht raadplegen op de campus ASZ Wetteren.

U kan u ook begeven (vijdag 19.00- maandag 7.00) naar de wachtposten  in Gent, dat nu één groot wachtgebied is met de regio Scheldekracht:

-  Martelaarslaan 305 Gent, tel.09 236 50 00 ) (binnenring Gent tussen de Bijloke en de Drongense poort)


- Huisartsenwachtpost op de campus UZG : C. Heymanslaan 10, 9000 Gent

Gewoonijk zijn de wachttijden in Wetteren, campus ASZ, korter dan in Gent. 

's Nachts is er enkel een rijdende wachtdienst, waar u een huisbezoek kan aan vragen.

In de drie genoemde wachtposten kan u niet terecht van maandag 07u tot vrijdag 19u. Gelieve in de week dus te telefoneren naar de weekwacht.

Weekwacht  24/24 

Voor alle gemeenten in de omgeving, geldt  het nationaal nummer over huisartsenwachtdiensten: 1733

Op dit nummer wordt u doorverbonden met de huisarts van wacht in uw gemeente. Wanneer die in uw gemeente niet meteen beschikbaar is, kan u voorstellen u zelf te begeven naar het kabinet van een arts in een andere gemeente, of naar een ziekenhuis, of 112 bellen voor een ambulance.

In Wetteren (9230) wordt de weekwacht georganiseerd samen met gemeenten  Wetteren en Wichelen (maandagochtend 08u tot vrijdagavond 19u) . Onze praktijk verricht jaarlijks ongeveer 30 wachten op 365 in het gebied Wetteren-Wichelen.


Apotheek van wacht :

De apotheker van wacht vindt u op  http://www.apotheek.be (tik uw postcode en straat in)

 of bel 0903 99 000

Talen

Voor afspraken die u wenst te maken in het Frans of in het Engels, kies bovenaan het tabblad FR of EN. 

Erkende huisartsenpraktijk. Voertaal en taal van documenten is het Nederlands NL    /     Consultations M.G.; on parle français /    G.M. English spoken / M.G. Hablamos Espanol (Dr Deprost) / M.G. si parla Italiano (Dr.Venneman) 

Documenten (bijvoorbeeld labo-uitslagen en attesten van ziekte, gebruikte medicatie en allergie) kunnen afgeleverd worden in het Frans of het Engels of meertalig wanneer dit gevraagd wordt voor ze aangemaakt worden.